นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

เมื่อวันที่ วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 46 คน ซึ่งมีอาจารย์ควบคุมจำนวน 4 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม สิงห์อีสารสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 ดย อาจารย์มนตรี คำวัน ได้นำนักศึกษาเข้าแข่งขันและมีนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเข้ารับการแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 3 คน

  1. นายตระกูล สุตโท ชั้นปีที่ 2
  2. นางสาวอภิญญา สุดบัว ชั้นปีที่ 2
  3. นางสาวอัจฉรา ฉายศรี ชั้นปีที่ 1

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH