ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสมรรถนะด้านดิจิทัลของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสมรรถนะด้านดิจิทัลของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 64 และวันที่ 7-8 สิงหาคม 2564 นั้น คณะจึงขอให้อาจารย์ได้แจ้งให้นักศึกษาทราบ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ดังลิ้งค์รายละเอียดการอบรมแนบค่ะ https://docs.google.com/document/d/1yJbj_l5P9QQt9mxB2RuTLO2hI9SYhADZfwMuCVsoO8Y/edit?usp=sharing

Course title: รูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์และพื้นฐานการใช้ออนไลน์

Date: 31 July 2021

Keynote speaker: อาจารย์ธนกร สายปัญญา

Google classroom link : 

https://classroom.google.com/c/MzczOTc1MDI2NzY1?cjc=va2qfnn

Passcode: va2qfnn

QR code: