การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเรียนเชิญบุคลากรประจำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้มีสิทธิเสนอชื่อทุกท่านเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. และวันที่ 17 มีนาคม เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์ฯ

และสรุปรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ 17 มีนาคม เวลา 12.05 น. ณ ห้องประชุมทองกวาว 1 ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์ฯ

ใส่ความเห็น