โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบภาค ก ของ ก.พ.สำหรับศิษย์เก่าและนักศึกษาที่จะสำเร็จ

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบภาค ก ของ ก.พ.สำหรับศิษย์เก่าและนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 23-26 เมษายน 2561

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น(อาคาร 18) และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(ศูนย์คอมพิวเตอร์)มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กำหนดการ

ใส่ความเห็น