กําหนดการแข่งขันกีฬาภายในและกีฬาน้องใหม่ “จันทน์ผาเกมส์” ครั้งที่ 44

ด้วยกองพัฒนานักศึกษาร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษาได้กําหนดจัดการแข่งขันกีฬาภายใน และกีฬาน้องใหม่ จันทน์ผาเกมส์ครั้งที่ 44 โดยกําหนดจัดการแข่งขันรอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2563 – 18 มกราคม 2564 และรอบชิงชนะเลิศในพิธีเปิดปิด การแข่งขันในวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2564 สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยจัดการแข่งขันทั้งสิ้นจํานวน 9 ชนิดกีฬา ได้แก่

1.ฟุตบอลชาย/หญิง

2.ฟุตซอลชาย/หญิง

3.บาสเกตบอลชาย/หญิง

4.วอลเลย์บอลชาย/หญิง

5.เซปักตะกร้อ ชาย/หญิง

6.เปตองชาย/หญิง

7.แบดมินตันชาย/หญิง

8.เทเบิลเทนนิสชาย/หญิง

9.และกรีฑาชาย/หญิง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกกําลังกายและเล่นกีฬาร่วมกันมีความสมัครสมานสามัคคี และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากสิ่งเสพติด ตารางการแข่งขัน

ใส่ความเห็น