โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบภาค ก. ของ ก.พ.สำหรับศิษย์เก่าและนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบภาค ก. ของ ก.พ.สำหรับศิษย์เก่าและนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 23-26 เมษายน 2561

ใส่ความเห็น