โครงการปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมสัมนา ชั้น 2 (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น