ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมทักษะดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โครงการอบรมทักษะดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2563 ณ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะแยกเครื่องดนตรีตามความสนใจของผู้เข้าร่วมอบรม ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถลงทะเบียนโดยแจ้ง ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ชานน สืบสม โทร 097-1230032

ใส่ความเห็น