ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนส่งผลงาน และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2 Thailand Quality Education Forum 2020 จึงขอเรียน เชิญท่าน และบุคลากรในมหาวิทยาลัยของท่านลงทะเบียนร่วมส่งผลงานวิชาการ และลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม วิชาการฯ ลงทะเบียนส่งผลงานวิชาการ เพื่อเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาผ่านผลงานนำเสนอ และรับ ฟังบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนให้เกิดการใช้ระบบคุณภาพในการยกระดับ มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา พัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้านการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา และพัฒนา คุณภาพมหาวิทยาลัยไทย โดยมีกำหนดเปิดลงทะเบียนส่งผลงานนำเสนอ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 และลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ได้ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ถึง 10 มกราคม 2563 (ผ่านระบบออนไลน์) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการส่งผลงานวิชาการ หรือลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ได้ที่ http://www.qa.psu.ac.th/TQEd2020.php  รายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น