ขอเชิญเข้าร่วมแสดงดนตรีโครงการ Thailand International Jazz Conference 2020

ด้วยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดโครงการ Thailand International Jazz Conference 2020 โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับชมและรับฟังดนตรีแจ๊สที่มี คุณภาพทั้งจากนักดนตรีมืออาชีพและนักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนดนตรีแจ๊ส ตลอดจน เป็นแรงบันดาลใจให้แก่นักดนตรีรุ่นใหม่ได้พัฒนาเป็นแบบอย่าง ซึ่งมีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอเรียนเชิญวง LRU Loei Bigband เข้าร่วมกิจกรรมการแสดง ดนตรี ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.15 – 11.50  น. ณ เวทีลานวงรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ทั้งนี้หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรด ติดต่อ นางสาวภาพพิมพ์ เชื้อทหาร (แป้ง) ที่mail: phappim@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 02-400-2525 ต่อ 3117  รายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH