ประชาสัมพันธ์การส่งบทคัดย่อเพื่อพิจารณาเข้าร่วมนําเสนอในการประชุมวิชาการ นานาชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 10

ด้วยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬา แห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประเด็น “มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติกับการพัฒนานวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมกีฬา”  (Thailand National Sports University and Innovation Development for Sport Industry) ระหว่างวันที่ 20 – 22  มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี จอมเทียน พัทยา เพื่อเป็นเวทีในการแลก เปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านงานวิจัย และวิชาการในศาสตร์ด้านการกีฬา การพลศึกษา การสร้าง เสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา และ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากร และการนำเสนอผลงานทั้งในรูปแบบปากเปล่า และ แบบโปสเตอร์ จากคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ ร่วมส่ง บทคัดย่อเพื่อพิจารณาเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าว มายังมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติทาง เว็บไซต์ www.tnsuConference.com ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (รายละเอียดดังแนบ) สำหรับ ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อฟังการบรรยายโดยที่ไม่ได้นำเสนอผลงานสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์   รายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH