การประชุมคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กำหนดจัดการประชุมคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563  ในวันพุธที่  15  มกราคม  2563  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมทองกวาว 1  อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รูปภาพเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น