โครงการ “เปิดบ้านมหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2562 (LRU Open House’62)

คณะมนุษยศาสตร์ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ดำเนินโครงการ “เปิดบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2562 (LRU Open House’62)  เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน  2562  ณ ห้องประชุมสัมมนา  อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รูปภาพ

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH