โครงการประสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อรับนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ดำเนินการออกนอกพื้นที่จัดโครงการประสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อรับนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนภายในเขตจังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดร จังหวัดหนองคาย จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดชัยภูมิ  รูปภาพ

ใส่ความเห็น