ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 คณะมุนษยศาสตร์และสังคมสาสตร์

ขอเรียนเชิญคณาจารย์/บุคลากร ทุกท่าน
ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปี 2562คณะมุนษยศาสตร์และสังคมสาสตร์

วันที่ 12 กันยายน 2562
เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องอาทิตย์กำลังเอก ชั้น 5 อาคารวิชญาการ

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH