ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และโรงพยาบาลเลย กําหนดจัด โครงการ “ราชภัฏเลยรวมใจ บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (โดยปิดรับลงทะเบียน เวลา ๑๒.๐๐ น.) ณ หอประชุม ขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นั้น  ในการนี้ งานสุขภาพและอนามัย กองพัฒนานักศึกษา จึงขอความร่วมมือมายังท่านในการ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภายในหน่วยงานที่ท่านกํากับดูแล ร่วมบริจาคโลหิตดังกล่าว โดยสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมบริจาคโลหิตล่วงหน้าได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาคารเรียนรวม ชั้น ๑ และงานสุขภาพและอนามัย อาคารวิชญาการ ชั้น ๒ ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ กรกฎาคม – วันอังคาร ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๑๒ หรือเข้าร่วมบริจาคตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

 

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH