ขอเชิญเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กําหนดดําเนินโครงการงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๕๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ใส่ความเห็น