โครงการการจัดกิจกรรมศิลปะและความคิดสร้างสรรค์สำหรับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์  ได้จัดกิจกรรมศิลปะและความคิดสร้างสรรค์สำหรับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์  ในระหว่างวันที่  7 – 9  มีนาคม  2562    ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดเพชรบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมศิลปะและความคิดสร้างสรรค์

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH