โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และนักศึกษาปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่ (ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดเลย) ในวันที่ 30 มิถุนายน 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 203 ชั้น 2 (ศูนย์คอมพิวเตอร์) และห้องประชุมทองกวาว 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รูปภาพเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH