โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และการจัดการความรู้ (KM)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ดำเนินโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมทองกวาว 1 คณะมนุษยศษสตร์และสังคมศาสตร์  รูปภาพเพิ่มเติม  

 

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH