การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต ในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมทองกวาว 1 ชั้น 4 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH