โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ดอกจานช่อที่ 42)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ดอกจานช่อที่ 42)  ปีการศึกษา 2562 หว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2562  รูปภาพเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH