โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินประกันคุณภาพระดับคณะและระดับหลักสูตร ปรำจำปีการศึกษา 2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมการประเมินประกันคุณภาพระดับคณะและระดับหลักสูตร ปรำจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมทองกวาว 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รูปภาพเพิ่มเติม

 

 

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH