โครงการ SMART Community กับการสร้างความเข้มแข็งเพื่อพัฒนาท้องถิ่น บริการวิชาการอบรมภาษาต่างต่างประเทศให้กับบุคลากรท่องเที่ยว 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดำเนินโครงการ SMART Community กับการสร้างความเข้มแข็งเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2562  เรื่อง บริการวิชาการอบรมภาษาต่างต่างประเทศให้กับบุคลากรท่องเที่ยว   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมความรู้เกี่ยวการใช้ภาษาอังกฤษด้านการท่องเที่ยวให้แก่มัคคุเทศก์  ผู้ประกอบการร้านค้า  และผู้ให้บริการรถนำเที่ยว  ของสถานตที่ท่องเที่ยวภูป่าเปอะ ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์อำนวยการท่องเที่ยว  ภูป่าเปาะ บ้านผาหวาย ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

ใส่ความเห็น