โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การอบรมสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  2562  เรื่อง การอบรมสื่อสารภาษาจีนเบื้อนต้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาจีนเบื้อนต้น  ให้แก่  คณะครู  และนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 5 และชั้นปีที่ 6   ณ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. รูปภาพเพิ่มเติม

 

ใส่ความเห็น