งานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร  คณบดี  พร้อมคณะบริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562  ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562  ณ  หอประชุมขุมทองวิไล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  รูปภาพเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH