ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวัดและประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวัดและประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-17.00 น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล

 

ใส่ความเห็น