โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ข้าราชการในฝัน รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ข้าราชการในฝัน รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562  เพื่อเตรียมตัวสอบ ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.  ประจำปี 2562   ในวันที่ 20,27 และ 28  เมษายน  2562 ณ ห้องประชุมสัมมนา  ชั้น 2  อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์  โดยมี รศ.ดร.พรสวรรค์  ศิริกัญจนาภรณ์ ,อาจารย์ทรัพย์อนันต์  พละบุตร  ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย  รูปภาพเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น