โครงการประกวดแข่งขันร้องเพลงในรายการ “มนุษยศาสตร์ ลูกทุ่งเสียงทอง ครั้งที่ 2” ประจำปี 2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการประกวดแข่งขันร้องเพลงในรายการ  “มนุษยศาสตร์ ลูกทุ่งเสียงทอง ครั้งที่ 2” ประจำปี 2562 ณ หอประชุมขุมทองวิไล  ในวันอังคารที่ 19  มีนาคม  2562

โดยได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  อินใย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ร่วมเป็นเกียรติกล่าวเปิดโครงการ รูปภาพเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH