นักศึกษาสาขาวิชา รปศ.มรภ.เลย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ การประชุมราชภัฎรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศานศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ การประชุมราชภัฎรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 “การเมือง การบริหาร และสังคม ในยุคดิจิทัลกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายวันที่ 21-22 มีนาคม 2562
ผลการแข่งขัน รปศ.มรภ.เลย ได้รับรางวัล คือ รองชนะเลิศอันดับ1 จากการแข่งขันทั้งหมด 34 ทีม

#ชนะเลิศ ม.เชียงใหม่
#รองชนะเลิศอันดับ1 มรภ.เลย
#รองชนะเลิศอันดับ2 ม.มหาสารคาม

ใส่ความเห็น