ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าประกวดแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง/ลูกทุ่งอีสาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่มีความสามารถด้านการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง/ลูกทุ่งอีสาน สนใจสมัครเข้าประกวดแข่งขันร้องเพลงในรายการ

 

“มนุษยศาสตร์ ลูกทุ่งเสียงทอง ครั้งที่ 2” ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ลานหน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

การแข่งขันมีทั้งหมด 3 ประเภท

1.เยาวชน(ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา โรงเรียนในเขตจังหวัดเลย)  รับสมัครจำนวนจำกัด  30 คน

2.นักศึกษา(นักศึกษาชาย-หญิง สังกัด 5 คณะ) 

รับสมัครจำนวนจำกัด 30 คน

3.บุคลากร(อาจารย์ เจ้าหน้าที่ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) รับสมัครจำนวนจำกัด  15 คน

 

ชิงรางวัลร่วม 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล  

ชนะเลิศทุกประเภท  เงินรางวัล  2,500 บาท พร้อมโล่รางวัล

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

สนใจสมัครได้ที่สำนักงานคณบดี ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม  2562 (ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 6 มีนาคม 2562)

รับจำนวนจำกัด ค่าสมัครคนละ 200 บาท (รับเสื้อที่ระลึก จำนวน 1 ตัว-11 มีนาคม 2562) ยกเว้น นักศึกษาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สมัครฟรี(จำนวนจำกัด 15 ท่าน)

และสนใจซื้อเสื้อที่ระลึกเพิ่มได้เพียงตัวละ 99 บาทเท่านั้น  กำหนดการ/ใบสมัคร

ใส่ความเห็น