ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิญปฏิบัติการ Online Marketing : ติดปีกการตลาดในยุคดิจิทัล

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) และกองพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิญปฏิบัติการ Online Marketing : ติดปีกการตลาดในยุคดิจิทัล ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 08.00-17.30 น. ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น