ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Startup : จุดประกายความคิด สร้างธุรกิจด้วยไอเดีย

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) ของเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Startup : จุดประกายความคิด สร้างธุรกิจด้วยไอเดีย ในวันิาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562  เวลา 08..00-17.30 น. ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

ใส่ความเห็น