โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 06.45 น. ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รูปภาพเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น