การประชุมเตรียมความพร้อม “เปิดบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำการศึกษา 2561 (LRU Open House’61)”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมความพร้อมจัดโครงการ”เปิดบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำการศึกษา 2561 (LRU Open House’61)” ในวันที่ 24 พฤศจิการยน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย รูปภาพเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH