ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อเป็นการรวบรวมและเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย โดยรับพิจารณาบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะครอบคลุมเนื้อหาทางด้านสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรในหน่วยงานของท่านส่งบทความวิชาการ บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสุภาพร เมืองจันทร์ โทร. 0981016467 ภายใน 55119 หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://journal.human.lru.ac.th/journal

หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้เขียน

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH