งานคืนสู่เหย้านิติศาสตร์ฟ้าชมพู ครบรอบ 12 ปี

สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กำหนดให้มีกิจกรรม งาน “คืนสู่เหย้านิติศาสตร์ฟ้าชมพู ครบรอบ 12 ปี การก่อตั้งสาขาวิชานิติศาสตร์ ” ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น