การประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.00-10.30 น. ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รูปภาพเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น