งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 13  กันยายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท วราศิระ และดร.แพ็ต รมยะ ณ ห้องประชุมอาทิตย์กำลังเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รูปภาพเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น