โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ และคณาจารย์  เปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์

โดยวิทยากร :

  1. Aj. Kevan R. Dodd
  2. Aj. Brian Jackson
  3. Aj. Kym Fabian
  4. Aj. Rene Zumstein
  5. รศ. ดร. กฤษณา ยอดมงคล          Assoc. Prof. Dr Kritsana  Yodmonkhon
  6. ผศ. ดร. ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์     Asst. Prof. Dr Srijittra  Nawarattanaporn
  7. ผศ. ดร. พัชรินทร์ ดวงศรี              Asst. Prof. Dr Patcharin  Duangsri
  8. ดร. กอปกาญจน์ กัปตพล             Dr Kobkhan  Kuptapon
  9. ดร. พนิดา ตาสี                             Dr PanidaTasee  Tasee

 

ภาพกิจกรรม

 

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH