ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Workshop การประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์” ประจำปี 2561

          บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ร่วมมือในการจัดโครงการประกวดการพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน  “พจนศิลป์” มาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปี ซึ่งใน ปี 2561 นี้ จะเป็นการจัดประกวดครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “สานพลังสู่ความยั่งยืน” โดยมุ่งหวังเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพด้านการสื่อสารผ่านการพูดรวมถึงกระตุ้นให้เยาวชนไทยได้แสดงทัศนะและปฏิภาณไหวพริบตามหัวข้อที่ได้รับเพื่อผลักดันให้สังคมและประเทศชาติพัฒนาได้อย่างยั่งยืนซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          ทั้งนี้ ทางบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม workshop ทักษะการพูดในที่ชุมชนให้กับนักศึกษาที่สนใจโดยมีวิทยากร ได้แก่ คุณปุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี พิธีกรรายการตกมันส์บันเทิง, คุณหยา จรรยา  ธนาสว่างกุล นักแสดงและครูสอนการแสดง ร่วมบรรยายและฝึกทักษะการพูดรวมถึงให้คำแนะนำในการเข้าร่วมประกวดในโครงการ ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH