ขอเชิญเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ด้วยรัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ 68 พรรษา 12 สิงหาคม 2561  นับเป็นมหามงคลอีกวาระหนึ่งที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลฯ ดังกล่าว

มหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พพระบรมราชนีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมขุมทองวิไล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กำหนดการ

ใส่ความเห็น