โครงการตามรอยพ่อทำดีเพื่อแผ่นดินโดยคนอาสาพัฒนาสังคม รุ่นที่ 1 พ.ศ.2561

โครงการตามรอยพ่อทำดีเพื่อแผ่นดินโดยคนอาสาพัฒนาสังคม รุ่นที่ 1 พ.ศ.2561
ในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561
ณ บ้านชุมชนนาปอและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาปอ ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย

คลิกชมภาพบรรยากาศ

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH