สัมมนาวิชาการ เรื่อง แนวโน้มนักพัฒนาชุมชนในยุค Thailard 4.0

สัมมนาวิชาการ เรื่อง แนวโน้มนักพัฒนาชุมชนในยุค Thailard 4.0 ในวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ลานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

 

ใส่ความเห็น