การสัมมนาสรุปผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

การสัมมนาสรุปผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมขุมืองวิไล

อัลบั้มรูปภาพ

ใส่ความเห็น