ขอแสดงความยินดีกับ นายคุณากร วังคีรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกรับทุนจากกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

คณะมนุษยศาสตร์และสัง

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผการัตน์ พินิจวัฒน์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสัง

Read more
简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH