โครงการ SMART Community กับการสร้างความเข้มแข็งเพื่อพัฒนาท้องถิ่น บริการวิชาการอบรมภาษาต่างต่างประเทศให้กับบุคลากรท่องเที่ยว 

คณะมนุษยศาสตร์และสัง

Read more

โครงการการพัฒนาและการบริหารจัดการสาขาทัศนศิลป์ การจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “ทัศนศิลป์เพลิดเพลิน 2019”

หลักสูตรศิลปกรรมศาสต

Read more