ขอแสดงความยินดีกับ นายคุณากร วังคีรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกรับทุนจากกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

คณะมนุษยศาสตร์และสัง

Read more

โครงการการพัฒนาและการบริหารจัดการสาขาทัศนศิลป์ การจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “ทัศนศิลป์เพลิดเพลิน 2019”

หลักสูตรศิลปกรรมศาสต

Read more

โครงการการจัดกิจกรรมศิลปะและความคิดสร้างสรรค์สำหรับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสต

Read more